Testament en levenstestament

Hoewel de termen erg op elkaar lijken is een testament wel degelijk iets anders dan een levenstestament.

Een testament treedt in werking als u overlijdt. In een testament regelt u onder andere wie uw erfgenamen zijn en wie uw nalatenschap moet afwikkelen.

Een levenstestament maakt u voor de situatie dat u, bijvoorbeeld als gevolg van dementie, wilsonbekwaam bent. U bent dan dus in leven, maar u bent niet meer in staat om uw eigen belangen te behartigen.