Europese erfrechtverklaring

Welk erfrecht geldt als ik een erfenis uit een land binnen Europa krijg?

Erft u bezit uit een ander Europees land? Dan is het goed na te gaan welk recht van toepassing is op de vererving en afwikkeling van de erfenis. De erflater kan in zijn testament al een keuze voor een erfrecht hebben gemaakt. Bijvoorbeeld voor het Nederlandse erfrecht als hij de Nederlandse nationaliteit had. Heeft de erflater geen rechtskeuze gemaakt? Dan geldt automatisch het erfrecht van het land waar de erflater woonde.

Voor de afwikkeling van de erfenis kunt u te maken krijgen met de Europese Erfrechtverordening. Die verordening geldt in alle landen van de Europese Unie (EU). Behalve in Denemarken enĀ Ierland.

Erfenis aanvaarden of verwerpen

U heeft de keuze om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Laat u hierover door een notaris informeren. Deze kan ook voor u nagaan hoe u de buitenlandse erfenis kunt aanvaarden of verwerpen. 

Verklaring afleggen in Nederland

Heeft u een verklaring van aanvaarding of verwerping nodig? Dan kunt u deze ook in Nederland afleggen bij de griffie van de rechtbank in uw woonplaats. Een kopie van de Nederlandse verklaring geldt dan als bewijs in de erfrechtprocedure van het andere land.

Europese Verklaring Erfrecht overleggen

Moet u in het buitenland bewijzen dat u recht heeft op een erfenis? Dan kunt u dit doen door een Europese Verklaring van Erfrecht te overleggen. In de verklaring staat dat u de erfgenaam bent en welk erfrecht van toepassing is op de erfenis.

bron: rijksoverheid