Erfpacht

particuliere erfpacht

Kan ik een hypotheek krijgen bij erfpacht?

Als u een huis op erfpachtgrond koopt, pacht u de grond waarop het huis staat van de grondei­genaar. Dat kan een particulier zijn of de overheid. In beide gevallen kunt u een hypotheek aan­vragen bij uw geldverstrekker.

erfpacht

Erfpacht kan in 2 varianten voorkomen:

  1. erfpacht uitgegeven door de overheid (landelijk, provincie, gemeente) of semi-overheid (water­schappen);
  2. erfpacht welke niet is uitgegeven door de (semi-)overheid. Dit noemen we particuliere erfpacht.

In beide gevallen zijn er mogelijkheden om uw hypotheek te regelen bij uw geldverstrekker. Ook voor uw hypotheekaanvraag met Koopgarant (erfpacht eeuwigdurend afgekocht) in combinatie met NHG kunt u bij de geldverstrekker terecht.