Estate planning

Estate planning is de term die gebruikt wordt voor het fiscaal zo vriendelijk mogelijk overhevelen van vermogen naar de volgende generatie.

Als u overlijdt, krijgen uw erfgenamen te maken met erfbelasting. Over het vermogen (bezittingen -/- schulden) dat u nalaat moeten uw erfgenamen belasting betalen. Hoe meer vermogen u heeft, hoe hoger de erfbelasting.

In sommige situaties kan het verstandig zijn alvast een gedeelte van uw vermogen over te dragen aan de kinderen. Immers, dat vermogen kan dan bij uw overlijden niet meer worden belast met erfbelasting.

Met estate planning kijken wij naar uw totale vermogen en naar de opbouw daarvan. Wellicht zijn er met het maken van een testament, het doen van een schenking of het overdragen van onroerend goed mogelijkheden om belasting te besparen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw vermogen, neem dan contact met ons op.